Studia nie takie straszne, czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Czy jest możliwe jednoczesne połączenie podróżowania z realizowaniem się w kole naukowym? Na pozór wydawałoby się to trudne do zrealizowania. Udało się jednak tego dokonać podczas kwietniowej wizyty na wschodzie. Wówczas to członkowie Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości „ZIPPER” i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybrali się w tygodniową podróż na Ukrainę w ramach projektu podróżniczego RoadTripBus. Bodźcem do wyprawy była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców i Studentów na Uniwersytecie w Czerniowcach. Studenci wygłosili referaty związane z technologiami informacyjnymi, ekonomią oraz prawem.

Podczas konferencji zawarliśmy znajomość ze studentami ukraińskiego uniwersytetu, którzy oprowadzili nas po swoim mieście. Odwiedziliśmy najciekawsze miejsca w Czerniowcach m.in. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kolejnym etapem naszej podróży był Chocim, w którym znajduje się usytuowana na wysokim i skalistym brzegu Dniestru budowla obronna. Została ona zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy”.

Następnie odwiedziliśmy twierdzę w Kamieńcu Podolskim, która zyskała przydomek „miasta niezwyciężonego” czy też „przedmurza chrześcijaństwa”. Obiekt ten przez około trzysta lat był najpotężniejszą warownią kresowej Rzeczpospolitej.

Ostatnie dni wyprawy spędziliśmy we Lwowie. Zwiedziliśmy „Gaj Szewczenki”, który jest największą perłą miasta, a zarazem muzeum architektury ludowej i życia codziennego. Udaliśmy się do „Domu Legend”, który jest jedyną w swoim rodzaju lokalem obsługiwaną przez karłów. Na dachu obiektu znajduje się trabant z polską rejestracją. Jako miłośnicy słodkości odwiedziliśmy Lwowską Manufakturę Czekolady, gdzie można zaobserwować proces jej wytwarzania. Podawana jest ona w każdej możliwej postaci. Następnie udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski, który jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi (m. in. M. Konopnickiej, A. Grottgera , G. Zapolskiej) i ma status muzeum. Zwiedziliśmy również niezwykle ważne miejsce dla Polaków, czyli Cmentarz Orląt Lwowskich. Znajdują się tam liczne mogiły młodzieży szkół średnich i wyższych oraz inteligencji.

Ciekawym miejscem jest również Lwowska Opera, która przepięknie prezentuje w scenerii nocnej. Wieczorową porą wspięliśmy się na Wysoki Zamek, skąd doskonale widać panoramę Lwowa. Mimo że do dnia dzisiejszego przetrwał tylko fragment jednej ze ścian zamkowych, to i tak jest to miejsce godne polecenia.

Wzięliśmy również udział w sympozjum na  Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym im. Stepana Bandery w Dublanach. Pracownik tamtejszego muzeum przybliżył nam historię uniwersytetu, który niegdyś był dawną polską Akademią Rolniczą.

Podczas pobytu na Ukrainie nie tylko zwiedziliśmy wiele zabytków, ale również mieliśmy możliwość poznania tamtejszej kultury. Na każdym kroku spotykaliśmy się z sympatią mieszkańców, którzy bardzo pozytywnie wyrażali się o Polsce. Ceny za dobra i usługi na Ukrainie należą do jednych z najtańszych w Europie, więc mogliśmy sobie pozwolić na odwiedzenie najbardziej ekskluzywnych restauracji.

Studia dają ogromne możliwości i jest to najlepszy czas na realizację marzeń. Czynny udział w życiu studenckim nie zawsze wiąże się z szeregiem obowiązków. Można łączyć przyjemne w pożytecznym.

W podróż udaliśmy się Volkswagenem Multivanem T4 z 1994 roku. Jest to bus, którym podróżują po Europie studenci ekipy RoadTripBus
KONFERENCJA IPR

SKN ZiP ZIPPER zaprasza na I Międzynarodową Konferencje IPR 2014, która odbędzie się  na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 29-30.05.2014.

 

Logo_zipper_small

ZAPROSZENIE

na I Międzynarodową
Studencką Konferencję Naukową

„Innowacyjność – Przedsiębiorczość –Rozwój”

Instytucjonalne otoczenie biznes

Zipper_logo_small

Kielce
29-30.05.2014

Patronat honorowy

JM REKTOR
Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab. inż.
STANISŁAW ADAMCZAK, dr h.c.

Organizatorzy:

Politechnika Świętokrzyska
Studenckie Koło Naukowe
Zarządzania i Przedsiębiorczości „ZIPPER”

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

logo_fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Województwie  Świętokrzyskim

Pliki:

Zaproszenie

Szablon artykułu IPR2014

Formularz Zgłoszeniowy IPR

Logo_zipper_small

INVITATION

to The 1st International
Student Conference

„Innovativeness – Entrepreneurship –Development”

Institutions Supporting Business

 Zipper_logo_small

Kielce
29-30.05.2014

Honorary patronage

His Magnificence the Rector
of Kielce University of Technology

Prof. Dr. habil., Eng.
STANISŁAW ADAMCZAK, Dr. h.c.

Organizers:

Kielce University of Technology
Student Academic Society
of Management and Entrepreneurship ZIPPER

The Faculty of Management and Computer Modelling

logo_fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Województwie  Świętokrzyskim

Files:

Invitation

Article template IPR2014

Application Form IPR

 

 
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu R „UseR! 2013”

user2013_logo_small

Informacja dotycząca udziału grupy studentów Politechniki Świętokrzyskiej w konferencji UseR!2013 w Hiszpanii i wizyt w kilku europejskich uniwersytetach

 W dniach od 8 do 12 lipca tego roku, siedmioro studentów z koła naukowego  Zipper, działającego na WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej wzięło udział, wraz z opiekunem naukowym dr. Zdzisławem Piastą, w Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Systemu R „UseR! 2013”. Każda z tych osób zaprezentowała referat, stanowiący efekt  wykonanych badań oraz analiz. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Castilla-La Mancha, który ma swoją siedzibę w Albacete w Hiszpanii. W drodze powrotnej odbyły się wizyty na renomowanych uczelniach, m.in. w Barcelonie, Genewie, Zurichu i Luksemburgu. We wszystkich tych miastach aktywnie działają grupy użytkowników systemu R.

useR-middleSystem R jest oprogramowaniem przeznaczonym do przeprowadzania różnorodnych analiz danych. Na serwerach Fundacji R są dostępne pakiety, które umożliwiają i ułatwiają pracę w środowisku R. Obecnie można pobrać prawie 5 tysięcy pakietów, a ich liczba stale rośnie. Oprogramowanie to jest całkowicie bezpłatne i wolne, co oznacza, że każdy może opracować swój własny pakiet i udostępnić go innym użytkownikom. Wysoki poziom oprogramowania zapewniają eksperci, którzy każdy pakiet poddają gruntownej ocenie, nim zdecydują o umieszczeniu go na serwerach.

Podczas konferencji w Albacete spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych z Europy, Ameryki i Azji, których łączy nowa dziedzina wiedzy – nauki o danych (data science). Jest to gałąź wiedzy, w której zapotrzebowanie na profesjonalistów w ostatnich paru latach gwałtownie rośnie, zwłaszcza w związku z postępującą w szybkim tempie cyfryzacją niemal wszystkich obszarów biznesu, administracji, mediów. Profesor Davenport na łamach Harvard Business Review w październiku 2012 roku uznał zawód eksperta od danych (data scientist) za najbardziej atrakcyjny i pożądany w XXI wieku. Eksperci od danych są kompetentni m.in. w zakresie tak zwanej eksploracji danych (data mining). W wyniku eksploracji dużych zbiorów danych uzyskuje się informacje, które osadzone w odpowiednim kontekście prowadzą do pogłębienia wiedzy o problemie, a tym samym pozwalają podejmować trafniejsze decyzje.

Efektem przedsięwzięcia, oprócz czynnego udziału w konferencji UseR! 2013, było zapoznanie się z nowymi funkcjami systemu R, nawiązanie kontaktów z wiodącymi ośrodkami naukowymi, oraz promocja Politechniki Świętokrzyskiej i regionu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze strony Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Stanisława Adamczaka, dr h.c., a także Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego – prof. Artura Bartosika oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury – prof. Marka Iwańskiego. Odzwierciedleniem tego wsparcia było znaczące dofinansowanie przedsięwzięcia. Środki na pokrycie kosztów wyjazdu przekazała także firma EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, świadcząca profesjonalne usługi doradcze. Wśród sponsorów byli również Revolution Analytics – firma konsultingowa z USA oraz Polswiss Group – przedsiębiorstwo projektowo-budowlane. Prawie trzecią część kosztów przedsięwzięcia pokryli sami uczestnicy.

Poniżej wykaz referatów zaprezentowanych podczas konferencji useR! 2013 przez członków SKN Zarządzania i Przedsiębiorczości ZIPPER oraz ich opiekuna naukowego. Streszczenia referatów dostępne są w materiałach konferencyjnych udostępnionych na witrynie konferencji – http://www.edii.uclm.es/~useR-2013/.

  • Kamil Mogielski: Analysis of load capacity of pipes with CIPP liners using R Rattle package,
  • Anna Bednarczyk: Pharmaceutical market analysis with R,
  • Monika Sławińska: Analysis of data from student surveys at Kielce University of Technology using R Commander and R Data Miner,
  • Krzysztof Maciejewski: Statistical analysis in R of environmental and traffic noise in Kielce,
  • Milena Nowek: Data mining with Rattle,
  • Anna Dyga: Application of R in crime data analysis,
  • Julia Marczewska: Statistical analysis with R of an effect of the air entrainment and the cement type on fresh mortar properties,
  • Zdzisław Piasta: Using R in teaching statistics, quality improvement and intelligent decision support at Kielce University of Technology.

Na potrzeby wyjazdu powstał specjalny blog, w którym uczestnicy wyprawy relacjonowali swoją wyprawę. Zachęcamy do odwiedzenia go: www.konferencja.eprd.pl