user2013_logo_small

Informacja dotycząca udziału grupy studentów Politechniki Świętokrzyskiej w konferencji UseR!2013 w Hiszpanii i wizyt w kilku europejskich uniwersytetach

 W dniach od 8 do 12 lipca tego roku, siedmioro studentów z koła naukowego  Zipper, działającego na WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej wzięło udział, wraz z opiekunem naukowym dr. Zdzisławem Piastą, w Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Systemu R „UseR! 2013”. Każda z tych osób zaprezentowała referat, stanowiący efekt  wykonanych badań oraz analiz. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Castilla-La Mancha, który ma swoją siedzibę w Albacete w Hiszpanii. W drodze powrotnej odbyły się wizyty na renomowanych uczelniach, m.in. w Barcelonie, Genewie, Zurichu i Luksemburgu. We wszystkich tych miastach aktywnie działają grupy użytkowników systemu R.

useR-middleSystem R jest oprogramowaniem przeznaczonym do przeprowadzania różnorodnych analiz danych. Na serwerach Fundacji R są dostępne pakiety, które umożliwiają i ułatwiają pracę w środowisku R. Obecnie można pobrać prawie 5 tysięcy pakietów, a ich liczba stale rośnie. Oprogramowanie to jest całkowicie bezpłatne i wolne, co oznacza, że każdy może opracować swój własny pakiet i udostępnić go innym użytkownikom. Wysoki poziom oprogramowania zapewniają eksperci, którzy każdy pakiet poddają gruntownej ocenie, nim zdecydują o umieszczeniu go na serwerach.

Podczas konferencji w Albacete spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych z Europy, Ameryki i Azji, których łączy nowa dziedzina wiedzy – nauki o danych (data science). Jest to gałąź wiedzy, w której zapotrzebowanie na profesjonalistów w ostatnich paru latach gwałtownie rośnie, zwłaszcza w związku z postępującą w szybkim tempie cyfryzacją niemal wszystkich obszarów biznesu, administracji, mediów. Profesor Davenport na łamach Harvard Business Review w październiku 2012 roku uznał zawód eksperta od danych (data scientist) za najbardziej atrakcyjny i pożądany w XXI wieku. Eksperci od danych są kompetentni m.in. w zakresie tak zwanej eksploracji danych (data mining). W wyniku eksploracji dużych zbiorów danych uzyskuje się informacje, które osadzone w odpowiednim kontekście prowadzą do pogłębienia wiedzy o problemie, a tym samym pozwalają podejmować trafniejsze decyzje.

Efektem przedsięwzięcia, oprócz czynnego udziału w konferencji UseR! 2013, było zapoznanie się z nowymi funkcjami systemu R, nawiązanie kontaktów z wiodącymi ośrodkami naukowymi, oraz promocja Politechniki Świętokrzyskiej i regionu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze strony Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Stanisława Adamczaka, dr h.c., a także Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego – prof. Artura Bartosika oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury – prof. Marka Iwańskiego. Odzwierciedleniem tego wsparcia było znaczące dofinansowanie przedsięwzięcia. Środki na pokrycie kosztów wyjazdu przekazała także firma EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, świadcząca profesjonalne usługi doradcze. Wśród sponsorów byli również Revolution Analytics – firma konsultingowa z USA oraz Polswiss Group – przedsiębiorstwo projektowo-budowlane. Prawie trzecią część kosztów przedsięwzięcia pokryli sami uczestnicy.

Poniżej wykaz referatów zaprezentowanych podczas konferencji useR! 2013 przez członków SKN Zarządzania i Przedsiębiorczości ZIPPER oraz ich opiekuna naukowego. Streszczenia referatów dostępne są w materiałach konferencyjnych udostępnionych na witrynie konferencji – http://www.edii.uclm.es/~useR-2013/.

  • Kamil Mogielski: Analysis of load capacity of pipes with CIPP liners using R Rattle package,
  • Anna Bednarczyk: Pharmaceutical market analysis with R,
  • Monika Sławińska: Analysis of data from student surveys at Kielce University of Technology using R Commander and R Data Miner,
  • Krzysztof Maciejewski: Statistical analysis in R of environmental and traffic noise in Kielce,
  • Milena Nowek: Data mining with Rattle,
  • Anna Dyga: Application of R in crime data analysis,
  • Julia Marczewska: Statistical analysis with R of an effect of the air entrainment and the cement type on fresh mortar properties,
  • Zdzisław Piasta: Using R in teaching statistics, quality improvement and intelligent decision support at Kielce University of Technology.

Na potrzeby wyjazdu powstał specjalny blog, w którym uczestnicy wyprawy relacjonowali swoją wyprawę. Zachęcamy do odwiedzenia go: www.konferencja.eprd.pl 

image_pdfimage_print
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu R „UseR! 2013”
Tagi: