SKN ZiP ZIPPER zaprasza na I Międzynarodową Konferencje IPR 2014, która odbędzie się  na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 29-30.05.2014.

 

Logo_zipper_small

ZAPROSZENIE

na I Międzynarodową
Studencką Konferencję Naukową

„Innowacyjność – Przedsiębiorczość –Rozwój”

Instytucjonalne otoczenie biznes

Zipper_logo_small

Kielce
29-30.05.2014

Patronat honorowy

JM REKTOR
Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab. inż.
STANISŁAW ADAMCZAK, dr h.c.

Organizatorzy:

Politechnika Świętokrzyska
Studenckie Koło Naukowe
Zarządzania i Przedsiębiorczości „ZIPPER”

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

logo_fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Województwie  Świętokrzyskim

Pliki:

Zaproszenie

Szablon artykułu IPR2014

Formularz Zgłoszeniowy IPR

Logo_zipper_small

INVITATION

to The 1st International
Student Conference

„Innovativeness – Entrepreneurship –Development”

Institutions Supporting Business

 Zipper_logo_small

Kielce
29-30.05.2014

Honorary patronage

His Magnificence the Rector
of Kielce University of Technology

Prof. Dr. habil., Eng.
STANISŁAW ADAMCZAK, Dr. h.c.

Organizers:

Kielce University of Technology
Student Academic Society
of Management and Entrepreneurship ZIPPER

The Faculty of Management and Computer Modelling

logo_fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Województwie  Świętokrzyskim

Files:

Invitation

Article template IPR2014

Application Form IPR

 

 

image_pdfimage_print
KONFERENCJA IPR