Krótko o historii Koła

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości ZiPPER powstało w 2001 r. Pierwszym Prezesem Koła został Artur Ściana, dzięki którego zaangażowaniu i talentom organizacyjnym Koło rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2001 r. Powstanie i rozwój Koła spotkały się z życzliwością i wsparciem dziekana Wydziału, dr hab. inż. Wacława Gierulskiego, prof. PŚk i prorektora ds. Studenckich dr hab. Marii Żygadło, prof. PŚk. Dzięki zaangażowaniu i pomocy prodziekana ds. Studenckich dr inż. Andrzeja Sęka, Koło uzyskało własny pokój w budynku Wydziału, co sprzyjało jego szybkiej integracji i organizacyjnej sprawności.

Opiekunem koła nieprzerwanie od momentu jego powstania jest dr inż. Sławomir Luściński. W latach 2001-2013 współopiekunem koła był mgr Arkadiusz Płoski. Od 2013 roku opiekunem nowoutworzonej  Sekcji Wspomagania Decyzji „R”  jest dr Zdzisław Piasta.

W trakcie swojej 15-letniej historii, działalność Koła była bogata i zróżnicowana. W latach 2003-2004 Koło zorganizowało samodzielnie cztery studenckie seminaria naukowe, których dorobek został opublikowany w Zeszytach Naukowych PŚk, Seria Nauki Ekonomiczne: „Zarządzanie finansami osobistymi” (2003 r.); „Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską (2003 r.); „Rola ROR w zarządzaniu finansami osobistymi”; „Młodzi przedsiębiorcy” (2004 r.). Redaktorem naukowym opublikowanych zeszytów był prodziekan ds. Nauki i Badań, prof. dr hab. Bogusław Radziszewski.

Członkowie Koła brali czynny udział w licznych krajowych konferencjach naukowych kół studenckich, Kieleckim Festiwalu Nauki, konkursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących szeroko pojętej tematyki innowacyjności, przedsiębiorczości i zarządzania. Koło współorganizowało warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do środowiska studenckiego, jak i przedsiębiorców. W 2003 r. Koło zorganizowało wyjazd studyjny do Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

Członkowie Koła włączają się również w inne działania na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej: biorą aktywny udział w pracach samorządu studenckiego Uczelni, uczestniczyli w organizacji imprez turystycznych Wydziałowego Koła Turystyki Kwalifikowanej. Począwszy od 2003 r. Koło było współorganizatorem kolejnych edycji Festiwalu Objazdowego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Prawa Człowieka w filmie”, którego kieleckie dni odbywały się w Politechnice Świętokrzyskiej.

Szczególnym wydarzeniem w życiu Koła było zwycięstwo studenta Michała Mytkowskiego w programie TVP „Złoty Interes” (2004 r.), promującym przedsiębiorczość. Przedstawiony przez niego biznesplan zyskał największe uznanie jury, a otrzymana nagroda pieniężna pomogła mu uruchomić własne przedsiębiorstwo.

Poczet Prezesów Koła

  • Katarzyna Ćwikła (2016/2017)
  • Wojciech Grabowski (2013/2014;2014/2015;2015/2016)
  • Marta Pomietlorz (2012/2013)
  • Patrycja Mazurczak (2010/2011;2011/2012)
  • Milena Wojterska
  • Marcin Marcjan (2005/2006)
  • Iwona Kruk (2004/2005)
  • Michał Mytkowski (2003/2004)
  • Artur Ściana (2001/2002; 2002/2003)

 

Zipper_logo_small

image_pdfimage_print