Zipper_logo_small

Publikacje członków Koła

2016

2015

2014

 1. Grabowski W., Kosno M., Planowanie jako podstawa procesu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, red. H.Pawlak, M.Stoma, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2014, s. 51-61.
 2. Kosno M., Nowoczesne zarządzanie produkcją [w:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, red. H.Pawlak, M.Stoma, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2014, s. 62-74.
 3. Kosno. M. 24-25.04.2014r. Lublin, II Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji”, ogólnopolska, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Nowoczesne zarządzanie produkcją”.
 4. Grabowski W., Porównanie i ocena poziomu aktywności najpopularniejszych polskich partii politycznych na portalu społecznościowym Facebook [w:] Zarządzanie i Marketing, red. Krzysztofek A., AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 469-477. (ISBN 978-83-63910-24-2)
 5. Grabowski W., Wołos A., The Motives Of Taking A Job By Students From Universities From Kielce, [w:] “АГРАРНА НАУКА ТА ВИХІД  НА СУЧАСНІ РИНКИ ЄС”, Lwów 2014, (ISBN 978-966-665-940-1).
 6. Bochnacka D. I, I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja::„Działalność aniołów biznesu szansą rozwoju młodych firm”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 67-78, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 7. Grabowski W. , I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Przedsiębiorczość studentów kieleckich uczelni wyższych”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 79-87, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 8. Kotlicki K. 21.06.2014r. Kielce, I Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie”  , ogólnopolska, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Źródła finansowania  działalności gospodarczej- leasing i kredyt bankowy”, publikacja książkowa.
 9. Krzyszkowska P., Walaszczyk M. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce i województwie świętokrzyskim”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 9-22, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 10. Ozdoba J. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 36-44, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 11. Płaza M., Wołos A. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Absorpcja środków unijnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw  w województwie świętokrzyskim w latach 2007–2013”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 151-159, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 12. Pomietlorz M. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 55-64, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 13. Redlica A., Kosno M. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „System innowacyjnego otoczenia biznesu na przykładzie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 23-35, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 14. Redlica A., Kosno M. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „System innowacyjnego otoczenia biznesu na przykładzie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 23-35, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 15. Rosińska B., Bąbel D. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako wiodąca instytucja wspierająca działalność innowacyjną”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 100-111, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 16. Ruszkiewicz M. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Efekty realizacji Regionalnego Program Operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2007–2013 w sektorze małych i średnich przedsiębiorców”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 160-168, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 17. Rosińska B. 10.04.2014r. Warszawa, IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Kierunków Menadżerskich. „Trendy w zarządzaniu organizacją XXI wieku”, międzynarodowa, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Zarządzanie talentami w organizacjach jako trend XXI wieku” referat przyjęty do druku: publikacja w toku.
 18. Sławińska M., Dyga A. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Rozwój. Instytucjonalne otoczenie biznesu”, 29-30.05.2014r. Kielce, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja: „Polska Izba Spedycji i Logistyki jako przykład instytucji wspierające przedsiębiorstwa z branży TSL”. Opublikowano [w:] I Międzynarodowa Studencka Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój –  Instytucjonalne  otoczenie biznesu”, [red.] S. Luściński, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, str. 121-130, (ISBN 978-83-63792-41-1).
 19. Kotlicki K. 10.04.2014r. Warszawa, IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich „Trendy w zarządzaniu organizacją XXI wieku”, międzynarodowa, wygłoszony referat oraz przedstawiona prezentacja:  „Programowanie liniowe jako jeden ze sposobów wspomagania decyzji”, referat przyjęty do druku: publikacja w toku.

2013

 1. Grabowski W., Portal społecznościowy www.facebook.com jako platforma komunikacji między klubem sportowym a fanami, [w:] I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Osiągnięcia Młodych Naukowców”. Monografia, red. Niziałek I., Grzegorzewska E., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2013, s. 13-21. (ISBN 978-83-7583-457-4)
 2. Milewski K., Rola Public Relations i działań marketingowych w prężnie rozwijającej się agencji modelek i modeli TM Model Agency, [w:] I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Osiągnięcia Młodych Naukowców”. Monografia, red. Niziałek I., Grzegorzewska E., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2013, s. 23-31. (ISBN 978-83-7583-457-4)
 3. Pomietlorz M., Ozdoba J., Działalność innowacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Osiągnięcia Młodych Naukowców”. Monografia, red. Niziałek I., Grzegorzewska E., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2013, s. 23-31. (ISBN 978-83-7583-457-4)
 4. Rosińska B., Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej, [w:] Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie, AT Wydawnictwo, Kraków 2013 (ISBN 978-83-63910-07-5)
 5. Rosińska B., Students participation in information society. Uczestnictwo studentów w społeczeństwie informacyjnym, [w:] XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła naukowe szkołą twórczego działania, Wydawnictwo Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 (ISBN/ISSN nie został nadany)

 2011

 1. Rosińska B. (współautorstwo 50%), Outsourcing formą innowacji w biznesie na przykładzie outsourcingu logistycznego, [w:] Innowacyjne rozwiązania biznesowe IV, Tom2: Innowacyjna gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 (ISBN 987-83-928174-7-5)
 2. Krzyszkowski K., Mazurczak P., E-commerce jako model biznesu dostosowany do wymogów e-klienta i nowoczesnej gospodarki, [w:] Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011. Monografia, red. Prońko J., Kaczmarczyk B., Wydział Zarządzania i Administracji UJK Kielce, Kielce 2011, s. 167-176. (ISSN 2081-2345)

2003

 1. Wojtasiewicz P., Wady i zalety wprowadzenia Euro w Polsce, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 83-87. (ISBN 83-905820-0-7)
 2. Mytkowski M., Euro a polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 77-81. (ISBN 83-905820-0-7)
 3. Woźna D., Polityka Pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 67-76  . (ISBN 83-905820-0-7)
 4. Sabatowska K., Nowe produkty i metody dystrybucji usług bankowych, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 59-66  . (ISBN 83-905820-0-7)
 5. Chrzuszcz A., Zaufanie klienta jako podstawa sukcesu banku, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 53-57  . (ISBN 83-905820-0-7)
 6. Gołda Ł., Zysk i ryzyko w polityce banku, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 43-52  . (ISBN 83-905820-0-7)
 7. Ściana A., Perspektywy bankowości spółdzielczej po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 17-32  . (ISBN 83-905820-0-7)
 8. Siejak P., Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej, [w:] Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 11-16  . (ISBN 83-905820-0-7)
 9. Ściana A., Otwarte Fundusze Emerytalne – rzeczy, które powinieneś wiedzieć by wybrać właściwie, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 71-83  . (ISBN 83-88906-25-9)
 10. Żelazna J., System emerytalny w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 61-69  . (ISBN 83-88906-25-9)
 11. Woźna D., Jak samemu ocenić swoją zdolność kredytową, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 55-60  . (ISBN 83-88906-25-9)
 12. Wojtasiewicz P., Rynek kredytowy w Polsce – dokąd pójść po pieniądze, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 45-53  . (ISBN 83-88906-25-9)
 13. Państak S., Jak zacząć inwestować na WGPW?, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 41-43  . (ISBN 83-88906-25-9)
 14. Twardowska M., Fundusze Inwestycyjne – złoty środek w inwestowaniu kapitału, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 31-39  . (ISBN 83-88906-25-9)
 15. Sapatkowska K., Rachunki bankowe – dokąd zanieść swoje pieniądze (kryteria wyboru, jak porównać), [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 19-29  . (ISBN 83-88906-25-9)
 16. Siejak P., Stosunek zysk/ryzyko – najważniejszy element zarządzania kapitałem, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 11-18  . (ISBN 83-88906-25-9)
 17. Mytkowski M., Optymalizacja finansów osobistych – praktyczne korzyści płynące z analizy własnego budżetu, [w:] Zarządzanie finansami osobistymi – droga do zysków i satysfakcji. I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, red. Radziszewski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 5-9  . (ISBN 83-88906-25-9)
image_pdfimage_print