Wydarzenia i osiągnięcia

2013/2014

 • Październik 2014 – wydanie przez Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej publikacji pokonferencyjnej ze zrecenzowanymi artykułami uczestników konferencji IPR 2014. Objętość publikacji 275 stron, ISBN: 978-83-63792-41-1.
 •  29‑30.05.2014 – organizacja I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój” IPR 2014 pod tyt. „Instytucjonalne  otoczenie biznesu”. Honorowy patronat nad konferencją objął JMR Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Stanisław Adamczak dr h.c. Przewodniczącym Komitetu programowego konferencji był dr inż. Sławomir Luściński.  Konferencja  odbyła się  w dniach 29‑30 maja 2014 roku w budynku Wydziału. W konferencji wzięło udział 34 uczestników z 7 ośrodków akademickich (w tym 4 uczestników z 2 ośrodków akademickich z Ukrainy).  W konferencji czynny udział wzięło 11 członków Koła.
 • 23.05.2014  – członkowie koła Wojciech Grabowski, Justyna Ozdoba oraz Marta Pomietlorz uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej „EKONOMIA I ZARZĄDZANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” organizowanej przez SKN Lider na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 23 maja 2014  – członkowie koła Wojciech Grabowski, Justyna Ozdoba oraz Marta Pomietlorz uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej „EKONOMIA I ZARZĄDZANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” organizowanej przez SKN Lider na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 15 maja 2014  – trzej członkowie koła: Adrian Wołos, Andrzej Kwiatkowski i Wojciech Grabowski, zostali laureatami konkursu gry „Pierwszy Milion”, który zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wspólnie z Fundacją im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. Członkowie zajęli odpowiednio pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w konkursie zdobywając nagrody finansowe oraz staż w Urzędzie Marszałkowskim.
 • 24-25 kwietnia 2014  – Małgorzata Kosno uczestniczyła w II Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ergonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • 8-29 marca 2014  – członkowie koła Wojciech Grabowski oraz Adrian Wołos uczestniczyli w międzynarodowej konferencji“АГРАРНА НАУКА ТА ВИХІД  НА СУЧАСНІ РИНКИ ЄС” organizowanej na wydziale Ekonomii i Zarządzania Lwowskiego Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. SZ Gzhytskiy.
 • 29 listopada 2013  – członkowie koła Wojciech Grabowski oraz Małgorzata Kosno uczestniczyli w debacie finansowej pt. „Potrzeba edukacji finansowej społeczeństwa” organizowanej przez AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce w ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania”.

2012/2013

 • 5-21 lipca 2013 – członkowie koła Julia Marczewska, Krzysztof Maciejewski, Milena Nowek, Monika Sławińska, Anna Bednarczyk i Anna Dyga i Kamil Mogielski wraz z opiekunem naukowym dr. Zdzisławem Piastą, brali udział w V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Systemu R „UseR! 2013”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Albacete w Hiszpanii. W drodze powrotnej odbyły się wizyty na renomowanych uczelniach, m.in. w Barcelonie, Genewie, Zurichu i Luksemburgu.
 • 24-26 czerwca 2013 – członkowie koła Julia Marczewska, Krzysztof Maciejewski, Milena Nowek i Kamil Mogielski brali udział w konferencji Transcom w Żylinie na Słowacji
 • 21 czerwca 2013 – członkowie koła Kamil Kotlicki oraz Beata Rosińska wzięli udział w Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Ekonomia i Zarządzanie we Współczesnym Świecie” organizowanej przez SKN Lider działające przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 21-22 maja 2013 – członkini koła Beata Rosińska wygłosiła swój referat w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA” organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 18 maja 2013 – członkowie koła:  Klaudia Wójcik, Milena Nowek, Kamila Litwiniuk, Krzysztof Maciejewski, Piotr Stefanek i Wojciech Grabowski brali udział w akcji „Politechnika Miastu”. Prezentowane  było oprogramowanie przeznaczone do wykonywania wszechstronnych opracowań statystycznych „System R”
 • 14 maja 2013– miał miejsce I Kieleckim Turnieju Kręgli pomiędzy kieleckimi organizacjami i kołami naukowymi. Nasze koło zajęło 3 miejsce. Koło reprezentowali : Anna Bednarczyk, Dorota Marszałek, Kamil Kotlicki, Beata Rosińska i Piotr Stefanek.
 • 18-19 kwietnia 2013 – członkowie koła : Marta Pomietlorz i Justyna Ozdoba, Krystian Milewski i Wojciech Grabowski brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych z cyklu „Osiągnięcia Młodych Naukowców”  zorganizowanej przez Koło Naukowe „Przedsiębiorczy Technolog” działającego przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie .

2010/2011

 • 30 maja 2011  – Patrycja Mazurczak wygrywa Wydziałowy oraz Uczelniany etap Konkursu Staszicowski na najlepszego studenta Politechniki Świętokrzyskiej w roku akademickim 2010/2011 z wynikiem 138,81 punktów
 • 28-19 maja 2011  – udział Jakuba Janysta i Beaty Rosińskiej w Konferencji Innowacyjność w Świecie Biznesu oraz wygłoszenie referatu pn.: Outsourcing formą innowacji w biznesie na przykładzie outsourcingu logistycznego.
 • 25-26 maja 2011 – udział Patrycji Mazurczak w Konferencji Kół Naukowych Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania w turbulentnym otoczeniu na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie oraz wygłoszenie referatu pn. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji jako podstawa do rekrutacji i selekcji.
 • 21 maja 2011 – udział Patrycji Mazurczak w finale IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy SPEDYCJA – TRANSPORT – CŁO w Białej Podlaskiej
 • 17 maja 2011 – udział Anny Mołas i Patrycji Mazurczak w Akademii Młodego Inwestora organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Koncept” na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 17 maja 2011 – zajęcie III miejsca przez zespół „ZIPPER” (Anna Mołas, Patrycja Mazurczak) w konkursie „Analiza spółek i tworzenie rekomendacji” organizowanego podczas Akademii Młodego Inwestora na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
 • 16 maja 2011 – udział Patrycji Mazurczak w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z referatem pn. E-learning jako technika szkolenia pracowników
 • 15 maja 2011 – udział Jakuba Janysta i Beaty Rosińskiej w akcji Studenci Miastu podczas Juwenaliów na Placu Artystów w Kielcach
 • 12-13 maja 2011 – udział Patrycji Mazurczak w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Metody, techniki i narzędzia zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z referatem pn. Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji personelu
 • 1 kwietnia 2011 – udział Patrycji Mazurczak w II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Kierunków Menedżerskich nt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz wygłoszenie referatu pn. Metody pomiaru i mierniki efektywności pracy kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.
 • 12–13 stycznia 2011 – udział czterech członków (Patrycja Mazurczak, Karol Krzyszkowski, Jakub Janyst, Beata Rosińska) w szkoleniach „Akademia Orłów Biznesu” w Kielcach
 • 7 grudnia 2010 – udział w „Kampanii Promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wystawienie stoiska informacyjnego
 • 3 grudnia 2010 – udział trzech członków (Patrycja Mazurczak, Karol Krzyszkowski, Anna Mołas) w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Studia techniczne w dobie innowacyjnej gospodarki” na Politechnice Świętokrzyskiej.
 • 23-25 listopada 2010 – udział w VIII Warsztatach Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
 • 23 listopada 2010 – Patrycja Mazurczak zajęła II miejsce w Turnieju Cash Flow organizowanym przez SKN KONCEPT.
 • 9 listopad 2010 – Udział w akcji Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (KDPA) organizowanego przez Kielecki Park Technologiczny oraz Politechnikę Świętokrzyską, przez wystawienie stoiska informacyjnego
 • 8 listopad 2010 – W Wojewódzkim Domu Kultury wręczono nagrody i wyróżnienia konkursu „Talenty Świętokrzyskie”. Nagrody otrzymało 31 uzdolnionych studentów z naszego województwa, a wyróżnienia 17 osób. Wśród nich było 2 członków SKN ZIPPER- Patrycja Mazurczak, która otrzymała nagrodę oraz Karol Krzyszkowski, który otrzymał wyróżnienie
 • 8 listopad 2010 – Po wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z SKN ZIPPER dostali się: Beata Rosińska i Dawid Dziuba. W wyniku wewnętrznych wyborów ustalono co następuje: Beata Rosińska została delegatem do Komisji Odwoławczej oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Dawid Dziuba został przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.
 • 20,21 październik 2010 – Współorganizacja SKN ZIPPER wraz z SF BCC warsztatów Trinity Capital Business Network w Kielcach
 • 16,20 wrzesień 2010 – Udział w XI Kieleckim Festiwalu Nauki trzech członków:Patrycja Mazurczak – referat z prezentacją multimedialną oraz popularno naukowa dyskusja pt. Wynagrodzenia jako podstawowy instrument motywacji pracownikówKarol Krzyszkowski – referat z prezentacją multimedialną oraz popularno naukowa dyskusja pt. Rola rekrutacji w życiu gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem etapu selekcjiDawid Dziuba – wykład i gra dydaktyczną pt. Inteligencja jako nowoczesne narzędzie selekcji kandydatów

2009/2010

 • 24 czerwiec 2010 – Członkowie koła: Dawid Dziuba zajmuje IV miejsce a Patrycja Mazurczak zostaje finalistką III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Spedycja-Transport-Cło w Białej Podlasce
 • 14-16 czerwiec 2010 – Współorganizacja stoiska informacyjnego na Politechnice Świętokrzyskiej dla projektu „Przedsiębiorczość akademicka” promującego postawy przedsiębiorcze wśród studentów
 • 12 czerwiec 2010 – Członek koła Dawid Dziuba zostaje oficjalnym Ambasadorem Grupy TRINITY w Kielcach na rok akademicki 2010/2011
 • 11 czerwiec 2010 – Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Kierunków Menedżerskich „Otoczenie determinantem zmian w postrzeganiu pracy menedżera” w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz publikacje artykułów pt. Szkolenia jako skuteczna metoda rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa (Patrycja Mazurczak, Karol Krzyszkowski) oraz Rola Menedżera w kształtowaniu zasobów ludzkich organizacji (Anna Mołas, Dawid Dziuba)
 • 10 czerwiec 2010 – Udział w „Kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” w ramach projektu systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – spotkanie informacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Politechnice Świętokrzyskie
 • 20-21 maj 2010 – Pięciu członków koła: Anna Mołas, Anna Lachowska, Monika Szkurłat, Patrycja Mazurczak i Jakub Janyst wzieło udział w II etapie konkursu „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie” w Łodzi
 • 11 maj 2010 – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem” we Wrocławiu, organizowane przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz publikacja artykułu pt. Benchmarking w zarządzaniu, czyli naśladowanie najlepszych praktyk (Patrycja Mazurczak, Karol Krzyszkowski)
 • 28 kwiecień 2010 – Współorganizacja ze Studenckim Forum Business Centre Club oraz Narodowym Bankiem Polskim szkolenia dla studentów pt: „Rozpoznawanie fałszywych banknotów, czyli jak nie dać się oszukać”
 • 22 kwiecień 2010 – Udział w akcji „Dziewczyny na politechniki” – Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn na Politechnice Świętokrzyskiej

 2008/2009

 • styczeń 2009 – Udział w studenckim seminarium Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Pśk Systemy informatyczne w zarządzaniu oraz publikacja artykułu pt. Wdrażanie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie (Kamil Majchrzyk, Wioleta Redlica)

2007/2008

 • 11 styczeń 2008 – Organizacja warsztatów we współpracy z Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej pt. Autoprezentacja-sprawienie wrażenia.
 • 14 grudzień 2007 – Organizacja warsztatów we współpracy z Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej pt.Trening kreatywnego myślenia

 • 25 październik 2007 – Udział w konferencji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pt. Przedsiębiorczość Akademicka
 • 25 wrześnień 2007  – Udział w konferencji pt. Wynalazcy wczoraj i dziś

2006/2007

 • Marcin Marcjan wygrywa Wydziałowy (WZiMK) oraz zostaje laureatem (5 miejsce) Uczelnianego etapu Konkursu Staszicowskiego na najlepszego studenta Politechniki Świętokrzyskiej w roku akademickim 2006/2007
 • kwiecień – czerwiec 2007 – Współorganizacja cyklu szkoleń promujących postawy przedsiębiorcze (Piotr Cieśla)
 • 6 czerwiec 2007 – Udział w debacie zorganizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży pt. Szanse młodzieży w województwie świętokrzyskim – dlaczego warto zostać i działać?

 • 20-22 kwietnia 2007 – Współorganizacja III Festiwalu Filmowego Prawa człowieka w filmie
 • 26 marca 2007 – Udział w debacie Czego dziś może nauczyć nas Traktat Rzymski? organizowanej przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach

2005/2006

 • Kordynacja VII Polskiej Edycji Międzynarodowego Konkursu GLOBAL MANAGMENT CHALLENGE – Euromanager 2006 w Politechnice Świętokrzyskiej
 • 10 kwiecień 2006 – Współorganizacja seminarium naukowego Twoje Pieniądze

2004/2005

 • 6-8 maj 2005 – udział Michała Mandziaka, Agnieszki Chrzuszcz i Jadwigi Jęczmińskiej
  w III Studenckiej Konferencji Naukowej na temat „Menadżer XXI wieku” w  Koszalinie
 • 26-28 kwiecień 2005 – Współorganizacja III Festiwalu Filmowego Prawa człowieka w filmie

 • 30 listopad 2004 – 2 grudzień 2004 – Uczestnictwo Alberta Ksela i  Mariusza Nowaczka w Studenckiej Konferencji Naukowej „Rynki Kapitałowe” w Politechnice Szczecińskiej, z referatem: „Konstrukcja przykładowego portfela inwestycyjnego na podstawie analizy strategii najwiekszych inwestorów indywidualnych na GPW w Warszawie

 • 25 listopad 2004 – Organizacja Seminarium Rola ROR w zarządzaniu finansami osobistymi
 • Wydanie drukiem materiałów z III i IV Seminarium SKNZiP ZIPPER w Wydawnictwie Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne.
 • 9 listopad 2004 – Organizacja IV Seminarium SKNZiP ZIPPER „Młodzi przedsiębiorcy”.
  W seminarium uczestniczyli członkowie koła, studenci Politechniki Świętokrzyskiej, pracownicy naukowi PŚk, zaproszeni przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego.
  W trakcie seminarium uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych gości oraz wygłoszono przygotowane przez członków Koła referatów
 • Zwycięstwo Michała Mytkowskiego w programie TVP „Złoty Interes”, promującym przedsiębiorczość. Przedstawiony przez niego biznes plan zyskał sobie największe uznanie jury, a otrzymana nagroda pomogła uruchomić własne przedsiębiorstwo.

 2003/2004

 • 25 listopad 2003 – III Seminarium SKNZiP ZIPPER „Rola ROR w zarządzaniu finansami osobistymi”.
 • 23-24 wrzesień 2003 – II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Studencki ruch naukowy w aspekcie integracji z Unią Europejską
 • Wyjazd studyjny do Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu

2002/2003

 • 28 maj 2003 – Organizacja II Seminarium Studenckiego „Bankowość w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską”. Wydanie drukiem materiałów z II Seminarium w Wydawnictwie Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne.
 • 5-7 maj 2003 – Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Zarządzanie i marketing w warunkach społeczeństwa informacyjnego” w Białymstoku

2001/2002

 • maj 2002 – Organizacja I Seminarium Studenckiego „Zarządzanie finansami osobistymi”. Wydanie drukiem materiałów z I Seminarium w Wydawnictwie Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne.
 • grudzień 2001 – oficjalny początek istnienia SKN ZiP ZIPPPER
image_pdfimage_print