Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Przedsiębiorczość jako szansa rozwoju gospodarczego”, które odbędzie się na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 31.05.2016r.

Jako prelegenci wystąpią m.in. Orest Mukha – z-ca dyrektora Lwowskiego Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji oraz Dr Aliaksandr Pilatov – Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku.

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu ukazać dobre praktyki/przykłady z zakresu ogólnie pojętej przedsiębiorczości, wpłynąć na zwiększenie współpracy między środowiskiem naukowym a jednostkami otoczenia biznesu, zapoznać uczestników z aktualnymi trendami w obszarze badań i głównych kierunków m.in. technologii środowiskowych i ekoinnowacji.

Seminarium skierowane do studentów (członków kół naukowych) i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych województwa świętokrzyskiego, jednostek badawczo-rozwojowych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców.

image_pdfimage_print
Międzynarodowe Seminarium Naukowe